Värmefläktar för snabb, behaglig värme

Värmefläktar och värmare är det perfekta valet för snabb värme. De används i rum utan uppvärmning eller även som en tillfällig och snabb värmekälla i vardags- och arbetsrum. Den väsentliga skillnaden mellan fläktar och värmare handlar om hur de avger värmen: De sistnämnda strålar ut värmevågor direkt till omgivningen, medan värmefläktar tar upp och värmer den kalla omgivningsluften som sedan avges via en fläkt.

Köpa värmefläktar - vad ska man tänka på?

  • Användning: De lämpas för inomhusbruk som en mobil värmekälla och är i regel inte avsedda för långvarigt bruk. Värmefläktar används ofta som tillfälliga värmekällor i hemutrymmen badrum, hobbyrum eller vardagsrum på kalla morgnar och kvällar då det inte lönar sig att slå på hemmets uppvärmning.
  • Egenskaper: Högkvalitativa värmare och värmefläktar är testade enligt TÜV, är försedda med flera olika värmenivåer samt med ett överhettningsskydd. De moderna versionerna kan smidigt styras via fjärrkontroll. Beroende på modell justeras uppvärmning på olika effektnivåer eller via ett temperaturreglage. Vissa modeller ger även möjlighet till tidsprogrammering.
  • Design: Förutom egenskaperna och effekten är även värmefläktens design ett viktigt kriterium att tänka igenom. Värmarna finns i estetisk, smal pelarform, vilket dessutom sparar utrymme. Dessa kan smidigt och stilrent integreras i alla inredningsstilar. Men alla modeller har sin egen charm, exempelvis en värmare i rund form som avger värme mot alla riktningar. Andra modeller ska placeras direkt i den riktning dit värmen ska avges.

Elektriska värmefläktar och keramiska värmefläktar

Grundprincipen är densamma hos båda: Omgivningens kalla luft sugs upp, värms sedan upp av integrerade värmeelement varefter den varma luften avges igen via värmefläkten. Därigenom cirkuleras rumsluften i omgivningen, vilket kan vara ofördelaktigt för allergiker. Damm som kommer in i enheten förs vidare till elvärmarens värmeelement där partiklarna förbränns. Detta kan medföra en viss luktbildning. Ett modernt alternativ är keramiska värmefläktar vars element inte värms upp lika mycket. De är dyrare än elektriska värmefläktar, men har däremot en högre värmeeffektivitet samt är mer skonsamma för allergiker. För tillfällig, sporadisk användning och snabb, mobil värme är elektriska värmare det bästa valet.

Elektriska värmare

Jämfört med värmefläktar är elektriska värmare mer tystlåtna. De värmer inte upp luften, utan avger värmen direkt till omgivningen. Objekt som träffas av strålningen, exempelvis möbler, värms också upp och avger värme. Värmeavgivningen påbörjas direkt efter att värmaren aktiverats. Elektriska värmare används ofta som en extra värmekälla under höst och vinter. Precis som värmefläktar kan de placeras på ett flexibelt sätt och användas för att få snabb värme, exempelvis i badrum, på skötbord, under kalla morgnar, i husbilar, mindre hus, trädgårdshus, verkstäder, garage, källare eller i hobbyrum. På sin höjd orsakar värmare en viss luftrörelse i sin omedelbara närhet, vilket gör att cirkulation av damm inte är troligt att uppstå vid kortvarig användning. Vid längre användning bidrar termostatstyrda enheter med en nästan oföränderlig och trivsam värme.

Sidans topp