Impressum

Chal-Tec GmbH

Branch Office
Wallstr. 16
10179 Berlin
Tyskland

Moms-ID: DE 814529349
WEEE-No.: RM06917
Director: Peter Chaljawski, Dr. Henrik Haenecke

Kontakt

E-mail adress: info@klarstein.se
Telefon: +46 (0) 8 446 872 23*
Fax: +49 (0) 30 - 408 173 505

Tvistlösning utanför domstol

EU-kommissionen ställer en onlineplattform för tvistlösning till förfogande, som enligt uppgift från kommissionen (status 2016-01-06) beräknas vara Chal-Tec GmbH tillgänglig from 2016-02-15 på adressen http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Är kunden en i Europeiska unionen bosatt konsument finns möjlighet att använda denna plattform för lösning utanför domstol av tvister om avtalsförpliktelser som härrör från köpeavtal online.

Sidans topp