Innehållsförteckning


Luftavfuktare - för ett behagligt inomhusklimat och mot mögel

Avfuktare används när luftfuktigheten i ett rum är för hög. Luftfuktighet mellan 40 och 60 procent anses vara normalt och ger ett må-bra-klimat. Att duscha, laga mat och torka tvätten i stängda rum eller med brist på värme och ventilation kan orsaka en ökning av luftfuktigheten. Detta i sin tur kan vara ohälsosamt eftersom fuktiga väggar främjar och mögelbildning, rost och korrosion.

Hur fungerar en rumsavfuktare?

Funktionen beror på vilken typ av avfuktare som man valt. Mycket enkla modeller innehåller fuktbindande material. De är billiga, men också mycket begränsade i sin effektivitet. En elektrisk avfuktare, suger å andra sidan in luften och kyler ner det på ett målinriktat sätt. På så sätt kondenseras fukten i enheten och bildar vattendroppar. Dessa droppar samlas i en tank och rumsluften befrias därmed från fukt. En sådan avfuktare har fördelen att fukten avlägsnas från rumsluften på ett mycket mer målinriktat och effektivt sätt.

Var i rummet placerar jag bäst avfuktaren?

Det bästa är att placera avfuktaren så centralt som möjligt i rummet. Idealiskt är också en plats där luften cirkulerar bra. Men om bara ett hörn i rummet är fuktigt - till exempel på grund av dålig konstruktion – är det bättre att enheten placeras där. Men ändå bör luften kunna cirkulera så bra som möjligt även här. Om så inte är fallet kan en extra en fläkt behövas.

Hjälper en luftavfuktare mot mögel i ett rum?

Inkörningstiden av en avfuktare kan förhindra bildandet av mögel, eftersom det minskar fuktigheten och därmed eliminerar en viktig grund för mögelbildning och spridning. Dessutom kan en avfuktare i källaren och även i varje rum förbättra luftkvaliteten och ta bort otrevlig lukt.

Köpa luftavfuktare - vad man ska tänka på?

Enheten ska väljas för att passa rummets storlek. I större rum eller vid mycket hög luftfuktighet rekommenderas också en modell med en stor tank. Eftersom ju större tanken, desto mer sällan behöver den tömmas. Varianter med ett filter är också användbara. Dessa tar inte bara bort överflödig fukt från rumsluften, utan filtrerar den också - vilket inte bara är fördelaktigt för allergiker, utan också förbättrar luftkvaliteten och kan ta bort obehagliga lukter.

Som en sista faktor bör man också vara uppmärksam på förbrukningen vid köp avfuktaren. Speciellt om enheten behöver användas ofta, bör strömförbrukningen vara så låg som möjligt. Detta gör att förbrukningskostnaden kan hållas låg.

Förutom luftavfuktare erbjuder Klarstein även högkvalitativa produkter och tillbehör i kategorin modernt boende, som t ex lätta duschar eller skoputsmaskiner. Ta även en titt på dessa och bli inspirerad.

Sidans topp