Värmare

Innehållsförteckning


Vilka typer av element finns det?

Värmeelement är oumbärliga för lugnande och skyddande värme, särskilt under den kalla årstiden. I vissa rum och byggnader finns inga fast installerade värmesystem eller ger då inte heller den nödvändiga värmen. I dessa fall är mobila element en besparingslösning för att hålla ditt hem varmt och torrt. Flera element modeller finns för ett brett användningsområde, som förutom sin termiska prestanda också har en innovativ teknik, attraktiv design och en inspirerande originalitet. Moderna, mobila värme-element kan effektivt värma ett rum lokalt, vilket skapar ett varmt må-bra-klimat.

Element kan överföra värme på olika sätt beroende på modell. Detta gör att man kan skilja mellan konvektorelement, elektriska värmefläktar och infravärmare. Konvektorelement överför värmen till den kalla luften i rummet. Rumsluften strömmar in i kylaren, värms upp av konvektorer, strömmar ut i rummet upp mot taket och flödar ner igen på de motsatta rumsväggarna. Resultatet är en flytkraftrörelse som gör att den kalla luften flödar underifrån och skapar en luftcirkulation i rummet. Tack vare luftcirkulationen värms rummet upp på kort tid.

När det gäller en värmefläkt består värmeelementet vanligtvis av en blank tråd eller keramik, som är relativt hållbara. Dessutom har värmefläktar en fläkt som genererar luftflöde med hjälp av en motor. Här sugs rumsluften in via luftspringor, värms upp inuti värmefläkten och släpps ut i rummet som varm luft av fläkten.

Infraröd uppvärmning däremot överför inte värmen till luften, utan med hjälp av värmestrålning direkt till de belysta kropparna eller föremålen, som i sin tur släpper den absorberade värmen jämnt ut i miljön. Ett naturligt exempel på strålningsvärme är solen och ett traditionellt exempel på uppvärmning är kakelugnen. Infravärmare kan avge värme eller värmeenergi på ett större avstånd eller omkrets och producerar bara liten eller ingen luftcirkulation i rummet.

Vilken el-element passar mig?

Det finns ett brett utbud av värmeenheter för olika användningsområden. Om du vill köpa en mobil värmare bör du i förväg kontrollera vilken användning och var enheten ska värma upp omgivningen, föremål eller människor.

Med en attraktiv design är konvektorelement också lämpliga för uppvärmning av något större rum och kan värma upp ett rum mycket snabbt och effektivt. För ännu mer effektiv användning har de flesta enheter en timer med vilken uppvärmningsperioderna kan planeras till minut. Elektriska fläktvärmare, å andra sidan, gör tydligt poäng med sin extremt flexibla användbarhet. När allt kommer omkring är de de mest kompakta och lättaste värmeenheterna i sortimentet.

Ingen installation krävs och de värmer upp rumsluften väldigt snabbt. Fläktbruset och det resulterande utkastet kan dock upplevas som obehagligt. Det är här infraröda värmare spelar in, eftersom de kan värma ett rum utan att generera onödigt ljud och väcka upp damm. De är därför extremt attraktiva, särskilt för allergiker. Värmestrålningen anses också vara till nytta för hälsan och behaglig för den mänskliga organismen. Förutom den extremt moderna designen övertygar de också med sin egenskap att värma föremål, väggar och golv, vilket kan motverka bildandet av mögel.

Förutom dessa artsspecifika egenskaper måste kriterier som typ av energikälla, watt, typ av värmesystem, energiförbrukning och effektivitet följas. Inte obetydliga aspekter, särskilt när de används i det synliga området, är också den optiska designen och anpassningen till bostadsutrymmet eller omgivningen samt den atmosfär som värmaren utstrålar. Klarstein erbjuder ett brett utbud av estetiskt tilltalande, moderna värmeenheter. Utrustningens omfattning och specialfunktioner som fjärrkontroll, LED-belysning, klimatreglering, frostfri kontroll eller barnsäkerhet är ofta avgörande.

Visste du att smart uppvärmning med ett element kan spara pengar?

De flesta känner till de viktigaste energispartipsen vid uppvärmning: 1. tio minuter av ventilation förbrukar betydligt mindre energi än en fönsterglipa i fyra timmar 2. Använd temperaturregulatorerna för att ställa in den optimala uppvärmningstemperaturen, 3. Täta och isolera fönster. Få vet att 5 till 10 procent av energin kan sparas även med en grad lägre rumstemperatur – och även ca 200 kilo koldioxidutsläpp. Detta är bra både för portmonnän och miljön.

Visste du att infravärmare är värmevärldens kameleonter?

Infraröda värmare är sanna hjältar när det gäller och passar in i boendemiljön perfekt. Anledningen till detta är att de finns i ett häpnadsväckande antal olika versioner. Å ena sidan kan de sprida värme i rummet som ett relativt vanligt fristående, mobilt värmeelement. Å andra sidan finns det nu modeller gjorda av fint glas, natursten eller också konstnärligt målade. Om du tittar noga kan även vissa speglar avslöjas som infraröd uppvärmning.

Sidans topp