Innehållsförteckning


Du kan dra en lättnadens suck om du väljer Klarsteins produkter och tillbehör för att klimatisera dina rum

Välbefinnandet är ofta kopplat till rummets luftcirkulation. Det avgör om man gärna befinner sig i ett rum eller ej. Temperaturerna är avgörande. Om det är för varmt svettas man snabbt. Om det är för kallt fryser man. Här kan ventilatorer, värmeelement och luftkonditioneringsapparater hjälpa. En annan aspekt är regleringen av luftfuktigheten.

Om luften är för fuktig uppstår eventuellt en unken lukt; i värsta fall uppstår mögel. Om luften är för torr torkar ögon och huden ut och luftvägarna belastas. För att undvika att detta sker står vi till förfogande med luftkonditioneringsapparater och tillbehör som balanserar så att bäst möjliga rumsklimat cirkulerar.

Luftkonditionerings-tillbehör från Klarstein finns att köpa. Alla behov tillgodoses

Om du har Klarsteins luftkonditioneringsapparat, ventilator, luftbefuktare eller luftrengörare så kan du vara säker på temperaturerna och luftcirkulationen stämmer. För att garantera att detta kvarstår även i framtiden finns det luftkonditionerings-tillbehör och reservdelar som t.ex. filter för luftbefuktare- eller -rengörare för dina produkter angående luftkonditioneringen. Allt för bäst möjliga klimat hela året runt.

Läs mer

Sidans topp